Kim Jansen heeft op deze avond gesproken over diversiteit in generaties op de werkvloer. Vanwege de Coronamaatregelen werd deze bijeenkomst georganiseerd via Teams. Zij heeft ons informatie gegeven over de verschillende generaties die nu samen komen binnen organisaties. Het samenkomen kan voor wrijving zorgen. Maar juist door deze verschillen te herkennen, kan men ook gebruik maken van de voordelen die deze diversiteit met zich meebrengt.